Ќовините на югозападна Ѕългари€
Ќикол на √ришо проплака и разкри какво € мъчи ¬сички €дем този зеленчук, а дори не подозираме колко помага за отслабване и подмлад€ване! Ѕързо и лесно, здравословно предложение: –иба по мексикански
   –егистрац舫абравена парола

ƒ-р »вайло ƒимитров: ћедиците лекуват грешно диабета!


15 юли 2017 10:45   15740 прочита

©Shutterstock
©Shutterstock


©Shutterstock

√решката се състои в това, че веднага започват да дават на пациента инсулин и така задстомашната жлеза „измързел€ва“ и спира да отдел€ хормона, а хората остават на доживотна терапи€

»ма ли психични причини за наднорменото тегло и диабета? ¬ какво се израз€ва психотерапи€та при затлъст€ване и захарен диабет? “ова е темата в днешни€ брой на в. “ƒоктор”. ј мой събеседник е д-р »вайло ƒимитров - специалист по психиатри€, психотерапи€ и хомеопатична терапи€. „лен на Ѕългарски€ лекарски съюз и Ѕългарската хомеопатична организаци€. ƒиректор на Ѕалкански€ офис на организаци€ ≈—јƒ (≈вропейски градове срещу наркотиците). ƒ-р ƒимитров е единствени€т европеец - член на международен екип от лекари и изобретатели, който е разработил и създал т.нар. »ндивидуална диамантена скенер терапи€ (Individual Diamand Scaner Therapy). ѕрез септември миналата година той се сдоби с патент за тази революционна нелекарствена терапи€, както и с един от всички пет апарата за ц€л св€т, използвани в тази технологи€. „итателите на в. “ƒоктор” познават д-р ƒимитров от предишни публикации, в т.ч. и във връзка с лечение с български хомеопатични продукти, особено на различни зависимости.

- ƒ-р ƒимитров, какво ви провокира да се заемете с лечение на наднорменото тегло по нов ефективен метод?

- Ќаднорменото тегло се оказва един от най-големите проблеми на човешката цивилизаци€ и най-страшни€т за решаване проблем. “ъй като изобилието от евтини, но опасни за здравето храни вече стана стандарт и модел в западното общество и цивилизаци€. Ќа практика вече има цели вериги от магазини, които продават небезопасни за здравето и живота храни. » за съжаление вече започна да се създава мултикултурна общност от хора, които употреб€ват във все по-нарастващи количества от това, което се предлага по магазините, което се рекламира по медиите, т.е., говорим за нов модел и начин на живот в 21 век. Ќай-големи€т проблем е в това, че хората започнаха да стават все по-резистентни към това да не чуват гласа на собственото си т€ло.

Ќие все по-малко внимание обръщаме на това, което е заложено в нашата религи€, в националните ни обичаи за хранене. »мам предвид тези 2 пъти годишно по 40 дни в православието, заложени в нашата в€ра, предназначени за разтоварване на наши€ хранителен режим, на т€лото и емоциите ни. » на практика все повече се превръщаме в хора, немарливи към собственото си здраве. ƒон€къде си има об€снение, гол€ма част от хората в Ѕългари€ работ€т много напрегнато, за недостатъчно пари и може би затова не са много мотивирани да се хран€т здравословно. “е отиват в магазините и купуват храна, ко€то е с доста съмнителна хранителна стойност.

ƒа не говорим, че гол€ма част от моделите на хранене са доста вредни и опасни. Ќие използваме изключително много мазни храни, страшно много захари и въобще н€маме периоди на детоксикаци€. √олеми€т проблем тук е, че задръстваме организма си целогодишно и въобще не се сещаме колко много ни е необходим поне един ден в седмицата, в който да се придържаме към намалено, изчистващо хранене.

ƒруги€т важен момент е, че не обръщаме внимание на факта, че гол€ма част от храната ни е киселинна. “ака на практика нарушаваме алкално-киселинни€ баланс в т€лото си, а именно оттук възниква и големи€т проблем с наднорменото тегло. ¬ тази връзка искам да разкажа нещо интересно на читателите. ѕри едно от пътувани€та ми до  итай открих много добър модел, който китайците прилагат от хил€ди години за почистване на телата си веднъж на 6 месеца. ќт понеделник до петък заедно с храната, ко€то консумират, съобразена със здравословното хранене, естествено, те из€ждат по 5 €бълки всеки ден. Ќа 6-и€ ден пи€т само вода, а вечерта прав€т детоксикаци€ с английска сол, разтворена във вода. ¬същност, вечерта, н€къде към 18-20 часа, пи€т по една чаша вода с чаена лъжичка английска сол, а в 22 часа приключват този разтоварващ режим със сока от 5 лимона и 5 лъжици зехтин (смесени и изпити на гладно).

Ќа практика се случва изключително бързо изчистване на всичко, което е свързано с бактерии, паразити и токсини. “ака в рамките само на 4 часа организмът изхвърл€ по 3 килограма отрови от червата си.

- ƒ-р ƒимитров, об€снете всичко това от психологическа гледна точка.

- ѕроблемът с наднорменото тегло от психологическа гледна точка може да се об€сни в н€колко посоки. ≈дната е т.нар. “хиперфаги€”, т.е. безконтролното из€ждане на огромни количества храна. Ќапоследък все повече млади хора - и мъже, и жени в Ѕългари€ са с наднормено тегло, дори млади мъже на 25 години са вече с коремчета. ј поглъщането на такива големи количества храна е с цел намал€ване нивото на стреса. «аедно с това се поглъщат и все по-нарастващи количества алкохол, пак за намал€ване нивото на стреса. “.е., на практика се получава проблем, при който всъщност разтоварването от гол€мото напрежение в 21 век, от стреса, се купира с неправилни модели за справ€не.

- «ащо стресът провокира поглъщане на такива големи количества храна?

- Ќивото на стреса нараства страшно много и хората по един доста първичен начин търс€т нещо, което да ги “поуспокои”. “.е., намираме все по-дефектни модели за “справ€не”, без да търсим позитивните модели за справ€не. Ќа всеки мой пациент с такъв проблем аз казвам: ако бих могъл, в рецептата на първо м€сто бих изписал “активност”. јктивност във всички аспекти. ‘изическа активност на ниво задвижване на всички антистресови ензими и хормони в т€лото. Ќа ниво емоционална и психическа активност бих искал да предложа всичко, което е свързано с балансиран начин, но не и преразход на енерги€. Ќещо, за което напоследък все повече започва да се говори в света. јз отдел€м страшно много внимание на това човек да бъде балансиран в разхода си на енерги€. «а да може всъщност по този начин да балансира и приходът на енерги€. Ќека си го кажем, всъщност говорим за т.нар. жизнена енерги€. ≈дно от нещата, които разбираме под това пон€тие, е всъщност увеличената възможност да бъдем комуникативни. Ќаричаме го още здраве - и психическо, и физическо. —амо че на едно следващо ниво забрав€ме, че всъщност жизнената енерги€ е и залог за продължителност на живота.

“.е., не само за качеството, но и за продължителността на живота

» ако тръгнем в тази посока, ще разберем, както ’ипократ е казал, че храната може да е нашето лекарство и лекарството - наша храна.

Ќо, както казах и ще го подчерта€, храната може да бъде и начин, който да ни гарантира качество и продължителност на живота. ¬ древни времена нашите прародители са си вземали последно сбогом и когато им е идвал моментът - са затвар€ли очи. Ќе като сега, умираме главно от насилствена смърт, хипертони€, рак и безкрайно много болести.

- “ова ли е базата, върху ко€то изграждате терапи€та си за борба с наднорменото тегло?

- ƒа, точно това е базата. «атова създадохме хомеопатичен препарат, чрез който тръгнахме да се справ€ме в трите части на проблема: от една страна, много бързото разграждане на мастните депа в организма (и на по-късни етапи изчистване на целулита); разграждането и изчистването на токсините и на трето м€сто - изхвърл€не на излишните телесни течности.

Ќа практика обхванахме и трите части на проблема наднормено тегло. Ќо по този начин решаваме и нещо, което хората често забрав€т - това е развитие на диабет. “.е., на практика тази терапи€ даде възможност на гол€ма част от хората да не разви€т придружаващите наднорменото тегло забол€вани€ - диабет, разширени вени, хемороиди, затлъст€ване на черни€ дроб и т.н., и т.н.  огато давам интервюта в различни медии, аз много държа да се разбере следното: крайно време е всеки човек да се научи най-после да бъде изключително отговорен за собственото си здраве и живота си.

-  оето не е толкова трудно?

- Ќе е трудно. ѕросто иска се желанието за пром€на и да държиш нещата в свои ръце. ƒа имаш €сното усещане, че ти контролираш, а не се остав€ш на естественото течение на живота. «ащото, ако се оставиш, ти вече губиш битката за собственото си здраве, а и за качеството си на живот.

-  акъв е психологически€т профил на захарни€ диабет?

- јз съм забел€зал, че когато при мен идват хора, особено в начални стадии на диабета, това са изключително тревожни хора. Ќезависимо дали са деца, млади хора или вече в активна възраст.

»зключително тревожни хора, несправ€щи се с нивото на емоционални€ стрес в живота си.

ќтносно терапи€та, ко€то прилагаме в този случай, съвмест€ваме два хомеопатични продукта, за да можем освен всичко друго, да ограничим тревожността, да успокоим човека. »скам да изтъкна нещо особено важно: в основата на всички забол€вани€ в човешката цивилизаци€ (като изключим хирургичните проблеми, които са остри), т.е. 95% от болестите всъщност се дължат на неправилно изразходване на жизнената енерги€. » оттам тръгва развитието на болестите, които са ни заложени генетично от нашите родители.

- ¬ сво€ стати€ говорите за, цитирам: ”актуални€, но неосъзнат конфликт на личността по отношение на диабета”. –аз€снете ни го.

- √олеми€т проблем всъщност е, че много от хората нос€т в себе си конфликти, които не разрешават поради това, че не могат да осъзна€т къде точно в техни€ живот нещата са объркани. ѕрежив€ването на този конфликт става на подсъзнателно ниво, а неговото неосъзнаване води до развитие на диабет. јз имам доста примери всекидневно в практиката си за хора, които търс€т начин да се справ€т. ќсъзнавайки проблема и търсейки решение за справ€нето му, ние заедно стигаме до много бързо балансиране и стабилизиране на кръвно-захарни€ профил.

- ћожете ли да дадете по-конкретни препоръки в това отношение?

- Ќай-важното нещо е човек първо да за€ви необходимостта от пром€на, това е на първо м€сто. Ќа второ м€сто е любопитството за това: ако искам да се промен€м, какво бих искал да направ€.  ои са нещата, които бих искал да постигна оттук нататък. » на трето м€сто е нещо, на което българинът все още трудно реагира - това е усещането за свобода. ”сещането за свобода, но не като слободи€, а като форма за усещане за собствена територи€ на твоите възможности, цели и миси€ в живота. —тава дума за психологически модели, които аз развивам с всеки от пациентите си, за да може всъщност човекът да получи усещането за лекота в днешни€ ден. » спокойно да може да планира бъдещето си оттук-нататък, приключвайки с всичките си емоционални и психологически проблеми от миналото.

- «ащо стресът покачва кръвната захар?

- ¬се още в медицината трудно приемаме, че стресът създава много силна киселинност на реакци€та в организма. » на практика, подкисел€вайки организма, той реагира чисто физиологично с увеличаване нивото на кръвната захар. Ќапример случва се едно физиологично покачване нивото на кръвната захар, когато €дем много сладки неща и много плодове. “ова, както казах, е физиологично покачване, което се случва всеки ден при всеки прием на храна. Ќо когато става дума за стрес, имайте предвид, че той действа по същи€ начин. «а съжаление обаче в случа€ вече говорим за хронично натрупване на тези киселинни продукти в организма и създаване на посто€нно ниво на дебалансираност, т.е. на повишаване на кръвната захар. “ова всъщност е реакци€ на несправ€не на човека със стреса в неговото ежедневие.

- ƒ-р ƒимитров, милиони хора по света страдат от захарен диабет и те се увеличават, см€тате ли, че традиционната медицина бърка по отношение алгоритмите на лечение?

- ƒа, категорично бърка. Ѕих казал, че традиционната медицина прави най-гол€мата грешка и оттам, за съжаление, вкарва хората доживотно в една заместваща терапи€. √решката се състои в това, че т€ веднага започва да дава инсулин. ј инсулинът е най-примитивни€т начин “за справ€не”, тъй като, ако се дава на задстомашната жлеза хормонът, който т€ естествено изработва, т€ просто измързел€ва и спира да го отдел€ във времето. Ќа практика правим тези хора доживотно зависими, както всеки наркоман е зависим от неговата дрога. ѕак казвам, за съжаление.

ѕо същи€ начин и при високо кръвно нал€гане много хора доживотно пи€т хапчета. ј това, което ние предлагаме и постигаме с хомеопати€та, е точно обратното - стимулираме задстомашната жлеза да произвежда отново инсулин. “.е., ние € активираме, както вече н€колко пъти споменавам, всичко е въпрос на активност. «а мен това е основното, въпреки че знам колко скептици има в лекарското съсловие. Ќека си кажем обаче, че нас така ни обучават още в университета, а когато станем преподаватели, така обучаваме и нашите студенти.

“.е., как да го кажа, това е един вид инвестици€ в дефектни модели, които за съжаление не са промен€ни. » въпреки това през последните 10-15 години все повече се работи в тази посока. ¬ече има много университети по света, които предлагат съвсем различен поглед върху диабета, върху раковите забол€вани€ също. «нам, че е трудно, но виждам и съм убеден, че до кра€ на 21 век нещата и погледът върху здравето на човека ще бъдат съвсем различни.

- ѕреди около месец се върнахте от посещение в »нди€. ѕредполагам пак свързано с работата ви.  акво интересно и любопитно можете да споделите с читателите?

- јз от доста време работ€ върху една сериозна тема. ѕреди н€колко години преподавах в ѕетербургски€ държавен университет, където се запознах с хирург, който от 35 години е хомеопат, казва се д-р —ергей Ѕаракин. »скам да кажа, че имам уникални€ шанс да работ€ с него. “ой сега работи по много добър модел, заради който и аз б€х в »нди€ в клиника в столицата ƒелхи. Ѕ€х поканен от собственика на тази клиника и приех тази покана, защото от н€колко години имаме близък контакт. Ќаблюдавам наши общи пациенти, ефектът от лечението е изключително добър, но см€там, че е още много рано да се говори за това. ќсвен това имах среща с колегите, с които работим и прилагаме т.нар. »ндивидуална диамантена скенер-терапи€.

ƒиамантената скенер-терапи€ е революци€

“√оре-долу десетина години разработвахме тази изключително интересна технологи€. ¬същност, създадохме модел, който за нас е не просто революци€, а следващо ниво в медицината. “ъй като на базата на мозъчните вълни правим ц€лостно сканиране на организма - на всички органи, системи и тъкани. » така стигаме до проблемите, включително какви са причинителите за съответната болест, до ƒЌ  ниво, правим хистологични изследвани€ също. » всичко това се случва само на база мозъчни биовълни. ѕървата част от терапи€та е работа с апарата. ќттам-нататък, втората част е нещо като неверо€тно интересна компютърна игра.

ѕостав€ се каска на главата, точно като във фантастичните филми. » на практика сами€т процес е създаване на звуков и светлинен образ, който да възстанови отново нормалното функциониране и трептене на функциите на мозъка. —тава дума за трептене на кристали, което възстанов€ва дебалансираните функции. Ќе забрав€йте, че мозъкът е диригент на нашето т€ло и неговото правилно функциониране и контрол вод€т до стабилизирането на всички органи и системи. » до т€хното балансиране.

¬ижте, аз го разказвам по доста елементарен начин, за да стане €сно на читателите, иначе е доста сложно за об€снение. »скам обаче да отбележа, че в създаването на тази технологи€ участваха гол€м екип от физици, биохимици, лекари... Ќай-стр€скащото за съвременната медицина е, че не се използват лекарства. Ќа практика се използва цели€т ресурс на мозъка за възстанов€ване”, об€сни д-р ƒимитров.

Ќа практика с тази технологи€ може да се балансира абсолютно всичко в организма. ѕравени са експерименти, при които е установено, че се случва подмлад€ване, опъване на кожата. Ќа всички континенти има само по един от апаратите, с които се работи по тази технологи€.

“јз съм единствени€т притежател за ≈вропейски€ съюз, просто защото участвам в екипа, който разработваше продукта. ѕак ще кажа, сподел€йки опит с колегите, ние сме шокирани от все повече и повече различни неща, които разрешаваме като здравословни проблеми.

ћного пъти при мен са идвали пациенти с диагнози, които не се потвърждават, дори се оказват странни. Ќапример н€колко момичета, студентки в √ермани€, които прав€т припадъци, идват с диагноза епилепси€. Ќо се оказва, че имат дисбактериоза на червата. —ъответно стабилизираме начина на хранене и изведнъж припадъците изчезват. Ќали ви казах, доста абсурдни неща - не€сни диагнози, неправилно поставени...

ћного се радвам, че имам уникални€ шанс да работ€ и да познавам лекари, които търс€т начини да помогнат на пациентите си, а не са в рол€та просто на служители на една система, ко€то всъщност се възползва от здравето на хората. ¬се повече лекари търсим начини да помагаме на нашите пациенти, без да им вредим. » см€там, че това е нещото, което ще бъде духът на лекар€ в 21 век”, обобщи специалистът.

zdrave.to

ќще за: медици  диабет  жлеза ќще от: «драве

ƒобави/гласувай в —вежо   —подели във ‘ейсбук «апомни    «а печат¬аши€т коментар

¬ј∆Ќќ! ѕравила за публикуване на коментар

»ме оментар

¬ъведете кода от картинката

 –еклама

   
»нформационна агенци€ STRUMA.COM - първи в новините на югозападна Ѕългари€. STRUMA.COM е запазена марка и като независима меди€ н€ма никаква връзка с други печатни и електронни медии със същото или подобни наименовани€.