Общи условия


Ограничения на отговорността
 
В този сайт може да има връзки към външни уебсайтове. Struma.com не поема отговорност за външните сайтове.
 
Struma.com не носи отговорност за собствениците или операторите на тези уебсайтове или за стоки и услуги, предоставени от тях, нито за тяхното съдържание; не приема и не се обвързва с условия, гаранции или други декларации, свързани с тях, и не приема задължения, свързани с тях (вкл. задължения, произтичащи от иск за нарушаване на правата върху интелектуалната собственост на трети лица, възоснова на съдържанието на някой от уебсайтовете, към които има връзки, включени в този сайт).
 
Този сайт може да съдържа рекламна информация. Struma.com не поема отговорност за достоверността и съдържанието на рекламната информация. Същата се публикува "както е", във вида, предоставен от рекламодателя.
 
Информацията в този уебсайт е от общ характер и не трябва да разчитате на нея при вземането на решения. Struma.com прави всичко възможно информацията, която е част от този уебсайт, да е вярна към момента на включването й, но не носи отговорност за действия, предприети от Вас вследствие на доверяване на такава информация, както и за загуби или щети, причинени от такова действие.

В този уебсайт посетителите могат да публикуват мнения под публикациите. Тези коментарите представляват личното мнение на техните автори. Никой друг, освен същите, не носи отговорност за тяхната достоверност и съдържание.

Общи условия

В този уебсайт са включени материали с текст, снимки и други изображения, които са защитени от авторското право и/или други права върху интелектуалната собственост. Всички авторски права или други права върху интелектуалната собственост са притежание на Struma.com или използването им е разрешено от собственика (собствениците) на тези права за целите на този уебсайт.

В случаите, когато в сайта е публикувана статия, изпратена от читател на Struma.com отговорност за нейната достоверност носи само и единствено нейният автор. С публикуването авторът се съгласява статията да бъде достъпна чрез стайта Struma.com за неограничен период от време. Авторът не може да предявява претенции към публикуваните мнения на читателите на сайта под формата на коментари към статията, които се модерират единствено по публикуваните правила за коментиране в Struma.com.
 
Имате право
 
За абонатите на пълното онлайн издание:
• на достъп до която и да е част от този уебсайт;
• на копие от една или повече страници от този уебсайт за ваша лична употреба.
 
За всички останали:
• на достъп до която и да е част от този уебсайт, с изключение на секцията за абонати;
• на копие от една или повече страници от този уебсайт за ваша лична употреба.
 
Нямате право
 
• да възпроизвеждате (чрез разпечатване, запазване върху носител или по друг начин), разпространявате (вкл. разпространяване на копия), излъчвате, променяте по какъвто и да е начин, както и по друг начин да използвате материали, включени в този уебсайт, освен по начините, описани в раздела "Имате право". Тези ограничения важат за целите материали или части от тях;
• да премахвате от материалите, копирани или разпечатани от този уебсайт, предупредителните бележки за авторско право, търговски марки или друга интелектуална собственост, съдържащи се в оригинала.
 
Промени в общите условия
 
Struma.com може периодично да извършва промени в общите условия и в ограничаването на отговорността, установени по-горе. При влизането си в този уебсайт Вие приемате действащите в момента общи условия, както и ограничаването на отговорността, така че би следвало да ги преглеждате при всяко посещение на сайта.
 
Промени и поддръжка на уебсайта
 
Struma.com може по всяко време да променя формата и съдържанието на този уебсайт.
Struma.com може по всяко време да спре функционирането на този уебсайт с цел подновяване на съдържанието или по друга причина.
Struma.com запазва правото си да прекрати достъпа до този уебсайт по всяко време и без предизвестие.
 
Защита на личната информация
 
Личната информация, предоставена на Struma.com, чрез този уебсайт е само за вътрешна употреба на Struma.com, с цел осигуряване на обслужването на нашите абонати. Struma.com не предоставя Вашата лична информация на трети страни и/или лица. Технологиите, които използваме, и нашата политика имат за цел да защитят личните Ви данни от неоторизиран достъп и неправомерно използване. При всяко внедряване на нови технологии ще обновяваме тези мерки в съответствие с тях.
 
Struma.com не носи отговорност за политиката и практиката, свързани с личната информация, на други уебсайтове, дори в случай, че:
• сте се свързали с уебсайта на третата страна, използвайки връзки в нашия сайт;
• сте се свързали с нашия уебсайт от сайта на трета страна.
 
Процедури при оплаквания
 
Ако имате въпроси или оплаквания относно този уебсайт, моля, свържете се с редактора на онлайн изданието.
 
Юрисдикция
 
Общите условия са подчинени на и трябва да бъдат тълкувани в съответствие със законодателството на Република България и в случай, че възникне спор във връзка с тези общи условия или с този уебсайт, причинен от нарушение на договор или на закона или по друга причина, той следва да бъде разрешен в съответствие с българското законодателство.
 
Cookies & 3rd Party Advertisements
 
Google, as a third party vendor, uses cookies to serve ads on your site. Google's use of the DART cookie enables it to serve ads to your users based on their visit to your sites and other sites on the Internet. Users may opt out of the use of the DART cookie by visiting the Google ad and content network privacy policy.
 
We allow third-party companies to serve ads and/or collect certain anonymous information when you visit our web site. These companies may use non-personally identifiable information (e.g., click stream information, browser type, time and date, subject of advertisements clicked or scrolled over) during your visits to this and other Web sites in order to provide advertisements about goods and services likely to be of greater interest to you. These companies typically use a cookie or third party web beacon to collect this information. To learn more about this behavioral advertising practice or to opt-out of this type of advertising, you can visit this link.